On- en offline direct mail

Klant: AkzoNobel | Sikkens Center Nederland (www.sikkenscenter.nl) Menuez: Platform voor online én offline lokale marketing materialen Kanalen: Franchise  Behoefte: Marketing uitingen en materialen met uniforme, professionele uitstraling. Vraag aan Menuez: Ontwikkel een omgeving waarbinnen ruim 50 zelfstandige verkooplocaties snel, goedkoop en makkelijk localized Sikkens Center materialen kunnen opmaken en bestellen. Oplossing Menuez: Lokale Sikkens Center ondernemers kunnen online…