• Klant: AkzoNobel | Sikkens Center Nederland (www.sikkenscenter.nl)


  • Menuez: Platform voor online én offline lokale marketing materialen


  • Kanalen: Franchise 

  • Behoefte: Marketing uitingen en materialen met uniforme, professionele uitstraling.
  • Vraag aan Menuez: Ontwikkel een omgeving waarbinnen ruim 50 zelfstandige verkooplocaties snel, goedkoop en makkelijk localized Sikkens Center materialen kunnen opmaken en bestellen.
  • Oplossing Menuez: Lokale Sikkens Center ondernemers kunnen online posters, flyers, in-store en DM-materialen opmaken, drukken en (laten) verspreiden. Naast ontwikkeling en beheer van het tarde marketing platform (ont-)zorgt Menuez voor kwalitatieve controle, productie, verspreiding en verzending.